Shitën
9,500.00 €
Shitën makinerit e perdorura per perpunimin e drurit nga zvicra..
+41 79 621 13 72
Selajdin azemi
03 Shtator 2019
Gjilan